2020 Συνέδριο

Μήνυμα Προέδρων

Η Επαγγελματική Ένωση Γενικών Χειρουργών Ελλάδος “ΕΕΓΧΕ” σε συνεργασία με την Ελλnνορουμανική Εταιρεία Χειρουργών ‘ΉEROES”, οργανώνουν το Διεθνές Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής στο πλαίσιο του Sou Πανελλήνιου Συνεδρίου της Επαγγελματικής Ένωσης Γενικών Χειρουργών Ελλάδος, στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2020 στην πόλη της Πτολεμαίδας, στο Ξενοδοχείο «Pantelidis».
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο Συνέδριο μας που στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων και στην εποικοδομητική συζήτηση αμφιλεγόμενων θεμάτων στον τομέα της χειρουργικής ειδικότητας.
Χειρουργοί και Ιατροί άλλων ειδικοτήτων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό με μεγάλη Κλινική εμπειρία, θα συνεισφέρουν από κοινού στην άρτια και ολοκληρωμένη παρουσίαση των θεμάτων του συνεδρίου, αλλά και στο συντονισμό των εποικοδομητικών συζητήσεων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ευελπιστούμε η θεματολογία να είναι ενδιαφέρουσα και σας περιμένουμε με ιδιαίτερη χαρά να μας τιμήσετε με την παρουσία σας και την ενεργό συμμετοχή σας στην πόλη της Πτολεμαίδας.

Με εκτίμηση,
Οι Πρόεδροι

Konstantinos G. Sapalidis

Associate Professor of Surgery School of Health Sciences School of Medicine, AUTH

Valeriu Surlin

Professor of Surgery Utv1F Craiova Romania

lsaak Kesisoglou

Professor of Surgery School of Health Sciences School of Medicine, AUTH

Nikolaos Roukounakis

Head of 1 st Surgical Department Έvangelismos” General Hospital Former President of the Hellenic Association of Endocrine Gland Surgery

Επιστημονικό πρόγραμμα

Abstract Book

Φωτογραφίες

Scroll to Top