Διοικητικό συμβούλιο

επίτιμος ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TUDOREL CIUREA

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

MARIAN MUNTEANU

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ALEXANDRU CLAUDIU MUNTEANU

ΤΑΜΙΑΣ

STEFAN PATRASCU

ΜΕΛΗ

ALIN GEORGE STOICA

DAN CARTU

MIRCEA PISCOVEANU

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΜΑΝΙΔΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ

Scroll to Top