Διοικητικό συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

PROF. EMER. TUDOREL CIUREA

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

VALERIU SURLIN

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

IOANNIS KALOGIANNIDIS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ALEXANDRU CLAUDIU MUNTEANU

ΤΑΜΙΑΣ

ALEXANDRU TALABAN

ΜΕΛΗ

STEFANIA TUDORACHE

VICTOR STRAMBU

STELIAN PANTEA

STYLIANI LASKOU

LEONIDAS PAVLIDIS

Scroll to Top