Scopul nostru

SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI MIJLOACELE ASOCIAȚIEI

Art.6 Scopul asociației este de a reuni specialiști în chirurgie, români și greci, care să contribuie la creșterea performanțelor actului medical şi al accesului liber la informația medicală de actualitate, la promovarea valorilor profesiei.

Art. 7 Asociaţia urmăreşte creşterea eficienţei și calității actului medical, de învățămănt, şi îmbunătăţirea activităţii de îngrijire a bolnavilor cu afecţiuni chirurgicale, ca urmare a colaborării medicilor chirurgi greci și români.

Art. 8 În vederea realizării scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia poate apela la următoarele mijloace:

 1. a) promovarea investigării şi studierii afecțiunilor chirurgicale;
 2. b) facilitarea schimbului de idei în aria de interes a chirurgiei prin întâlniri ştiinţifice şi contacte personale între specialiştii de chirurgie români şi greci;
 3. c) colaborarea cu clinicile de specialitate din centrele medicale române şi grecești, în vederea promovării metodelor de intervenție şi de tratament chirurgical;
 4. d) sensibilizarea instituţiilor legislative şi ale administrației centrale și locale din România şi Grecia pentru sprijinirea asociației în realizarea obiectivelor sale;
 5. e) coordonarea, corelarea şi consilierea specialiştilor şi activităţilor din domeniu pentru tratarea diferitelor afecţiuni din specialitate;
 6. f) colaborarea cu instituţii medicale de învăţământ şi cercetare sau alte organizaţii profesional-ştiintifice din cele două țări dar și din alte state europene și non europene pentru realizarea obiectivelor societăţii;
 7. g) acordarea de burse doctorilor care, prin cunoștințele specializate dobândite, vor contribui la atingerea scopurilor societății. Organizarea de concursuri științifice şi acordarea de premii;
 8. h) informarea publicului asupra aspectelor legate de scopul societății;
 9. i) organizarea şi/sau participarea asociaţiei şi a membrilor săi la acţiuni publice în ţară şi în străinătate de educaţie, informare şi prezentare de realizări în domeniu, cum sunt: congrese, simpozioane, mese rotunde etc. sau, după caz, facilitarea participării la astfel de manifestări în ţară şi străinătate;
 10. j) crearea şi dezvoltarea de servicii online: email, web directory, bază de date cu informaţii multimedia (documente video, prezentări, etc.) din cadrul congreselor, simpozioanelor, cu cont personalizat pentru membri. În funcţie de drepturile de acces ale fiecărui membru, va fi permis accesul la serviciile de mai sus;
 11. k) realizarea de newsletter-uri, materiale informative, reviste pe temele de interes ale societăţii;
 12. l) sprijinirea învăţământului postuniversitar profesional a persoanelor fizice care activează în domeniu. Organizarea de cursuri practice pentru policalificare profesională în domeniu;
 13. Organizarea de cursuri practice pentru policalificare profesională în domeniu;
 14. n) promovarea acţiunilor având drept scop finanţarea activităţilor de cercetare (facilitarea contactelor cu realizatori de proiecte, investitori, producători, finanţatori, bănci, societăţi comerciale etc. din ţară şi străinătate) ce au ca şi teme principale subiecte majore de interes ale societăţii;
 15. o) iniţierea oricăror acţiuni legale în scopul realizării obiectivelor societăţii, a promovării intereselor asociaţiei şi a membrilor săi în vederea constituirii de fonduri;
 16. p) administrarea unor fonduri de burse individuale sau de grup pentru membrii societăţii cu realizări deosebite în domeniile de interes ale asociaţiei;
 17. q) recompensarea prin premii, atât a membrilor societăţii, cât şi a unor persoane din afara asociaţiei, pentru studii clinice şi/sau ştiinţifice de calitate excepţională în domeniile de interes ale asociaţiei;
 18. r) onorarea personalităţilor naţionale şi internaţionale, care prin contribuţiile lor deosebite sprijină promovarea scopurilor şi obiectivelor societăţii;
Scroll to Top