Membrii Condiții de Înregistrare

1) Cum să deveniți membru

Toți cei interesați să devină membrii ai Hellenic – Romanian Society of Surgery “HEROES” trebuie să aibe participare științifică, clinică și de cercetare efectivă cu subiect de activitate în domeniul chirurgiei sau al unei alte specializări corelante cu chirurgia, publicații și rapoarte, participări la congrese și conferințe, cursuri și seminarii post-specializare în centre medicale renumite, ce au ca obiectiv de cercetare Chirurgia.
Depun o cerere la Secretariatul Societății, semnată de DOI membrii permanenți ai Societății de Chirurgie, precum și CV-ul personal, cu o lună înainte de a se întruni Adunarea Generală.

Evaluarea candidatului, pentru a deveni membru al societății, se va face de către Consiliul de Conducere al Societății de Chirurgie și apoi va fi avizată de Adunarea Generală a Societății, cu majoritatea efectivă a voturilor membrilor permanenți, prezenți la adunare.

Cerere Membru Nou

Membrii “HEROES” pot fi Permanenți sau Emeriți.

a) MEMBRII PERMANENȚI:

Cu excepția Membrilor Fondatori, pot fi aleși specialiști ce au dobândit specializarea de Medic Chirurg, cu cel puțin un an înainte.
Cei interesați să devină membrii permanenți, depun cererea respectivă la secretariatul societății și Comisia de Evaluare a candidaților, propune în cadrul adunării generale avizarea acestora prin supunere la vot.
Membrii Fondatori, devin din oficiu membrii permanenți ai sociatății.

b) MEMBRII EMERIȚI:

Sunt aleși renumiți oameni de știință, care au o activitate corelată cu Chirurgia și care s-au evidențiat în special, pentru aportul lor general la scopul Socetății.

Nu este posibil să devină membru al asociației “ HEROES” o persoană care:
1) I-a fost interzis prin hotătâre judecătorească, dreptul de participare liberă la înființarea unei uniuni sau asociații de persoane, precum și pentru întreaga perioadă cât este valabilă această interdicție,
2) I-au fost sistate drepturile politice și civile ca urmare a unei sentințe judecătorești și,
3) A fost acuzat definitiv și irevocabil, pentru orice abatere sau nerespectare a legii, la nivel de caz penal.
Membrii Permanenți, au obligația de a achita cotizația anuală impusă de această calitate.

2) Drepturi și Obligații

Membrii Asociației, au următoarele drepturi:
– să aleagă și să fie aleși în funcții administrative ale Asociației,
– să fie informați în legătură cu toate acțiunile și activitățile Asociației,
– să participe la organizarea și executarea activităților Asociației,
– să propună acțiuni și să participe la îndeplinirea scopului Asociației,
– să reprezinte Asociația, pe baza unei delegații scrise, la conferințe și alte activități în țară, dar și la nivel internațional.

Membrii Asociației, au următoarele obligații:
– să respecte Statutul Asociației și hotărârile aprobate de aceasta,
-să depună cotizația de participare în calitate de membrii, în conformitate cu suma hotărâtă de Adunarea Generală,
– să participe activ la buna funcționare a Asociației și să contribuie la extinderea acesteia și difuzarea renumelui dobândit,
– să informeze imediat și în totalitate, toate organele administrative ale Asociației, în conformitate cu acțiunile și activitățile acestora în calitate de reprezentanți ai acesteia, precum și toate evenimentele ce pot prezenta interes sau pot contribui la activitățile Asociației,
– să nu acționeze sau să nu inițieze nicio activitate ce ar putea dăuna scopului sau reputației Asociației.
Calitatea de membru al Asociației, încetează să mai fie valabilă prin renunțarea la aceasta și informarea în scris a Președintelui, sau în caz de excludere, deces sau încetare a activităților Asociației.
Nerespectarea obligațiilor, menționate în baza Statutului, atrage ca urmare una dintre următoarele penalități:
– avertisment
– notificare scrisă
– excludere
Penalitățile sunt hotărâte de către Consiliul de Conducere, sunt prezentate și explicate persoanei în cauză sau reprezentantului împuternicit, în cazul în care membrul respectiv este persoană juridică.
Pe perioada penalizării, în interval de 10 zile de la notificarea scrisă, poate fi depusă contestație în atenția Adunării Generale, organul ce va lua o hotărâre definitivă, la imediat următoarea întrunire.

Scroll to Top